vncrafts

Yến sào

Yến sào, hay tổ chim yến (hay đúng hơn là tổ chim yến làm ở trong…